Хөтөлбөрийн тойм:

 

Рафлес Интернэшнл Институт нь оюутнуудад хамгийн сүүлийн үеийн бизнесийн туршлагаас суралцан улмаар олон улсын бакалаврын зэргийг хүртэх боломжийг олгодог. Оюутнууд эхний 2 семестерийн турш үндсэн хичээлүүдийг судлах ба үргэлжлүүлэн өөрсдийн сонгосон мэргэжлийн хичээлүүдийг сонгон судлах болно. Рафлес Интернэшнл Институт Маркетинг, Менежмент, Банк Санхүү гэсэн 3 мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг санал болгодог.