Хөтөлбөрийн Тойм

Нортумбриа Их Сургуулийн Интерьер дизайны Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр нь Европдоо шилдэгт тооцогддог дизайны хөтөлбөр бөгөөд Улаанбаатар хот дахь Рафлес Интернэшнл Институт дээр хэрэгжиж байна. Энэхүү бакалаврын хөтөлбөр нь модулын системээр явагддаг ба 12 сарын турш үргэлжлэнэ. Улаанбаатар дахь Рафлес Интернэшнл Институт дээр бүх хөтөлбөрийг заана.

3 дахь жил:

  • Худалдааны Интерьер дизайн
  • Дизайны санал
  • Ахисан түвшний Интерьер дизайны практик (Хөгжүүлэлтийн)
  • Ахисан түвшний Интерьер дизайны практик (Үйлдвэрийн)
  • Интерьер дизайны мэргэжлийн дадлага

Ажил, мэргэжлийн боломжууд:

  • Тавилгын дизайнер
  • Худалдааны талбайн дизайнер
  • Бүтээгдэхүүний дизайнер
  • Төсөл хөгжүүлэгч
  • Бренд менежер