Center For
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

МЭРГЭЖИЛ
ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

For busy executives who want only particular skills ‘Raffles’ Center for Professional Development (CPD) is the answer.

From our meticulously crafted curriculum, our international experts can customize a training programme over one or two days to impart needed industry skills.

Such workshops will be conducted in small groups not exceeding 20 participants. Subject matter experts may be flown in specially to conduct it.

Organisations, if they have a minimum of 10 participants, can arrange to have our trainer come on premise to conduct the workshops for a cost-effective solution.

Sometimes, organisations may want to find suitable premises to conduct their own training. Raffles has ample classrooms, each with modern equipment for hire.

Talk to us, we have the solution for you.

Ур чадвараа хөгжүүлэхийг хүссэн ч цаг завгүйгээсээ болоод чаддаггүй мэргэжилтнүүдэд зориулсан хариулт бидэнд байна.

Манай олон улсын мэргэжилтэй багш нар маш нягт, цэгцтэй сургалтын хөтөлбөрүүдээс зөвхөн танай байгууллагын онцлогт тохируулсан мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх 1-2 өдрийн хөтөлбөрийг боловсруулан гаргах боломжтой.

Энэхүү сургалтыг 20 хүртэлх хүнтэйгээр өөрийн болон тухайн байгууллагын байранд зохион байгуулна. Сургалтыг мэргэжлийн гадаад багш удирдан явуулна.

Байгууллагуудын хувьд 10-аас доош хүнтэй жижиг групп сургалтыг манай багш нар байгууллаг дээр очин зардал багатайгаар явуулах боломжтой.

Зарим байгууллагууд өөрсдийнхөө сургалтыг явуулах тав тухтай, сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий сургалт хийх газар хайж байвал Рафлес та бүхнийг шаардлагыг хангах саруулхан анги танхимуудыг санал болгож байна.

Бидэнтэй холбогдож асуудлаа шийдээрэй.