Level 2 - Pre-Intermediate:

Түвшин 2 – Анхан дунд шат

The course builds on the foundations students mastered in Level 1. Students work to become more accurate with their communications by practicing grammar concepts, vocabulary in sentences, reading, speaking and writing.

Энэ түвшин нь анхан шатанд үзсэн суурь хичээлүүд дээр үндэслэн үргэлжлүүлэн оюутнуудын дүрэм, үгсийн сан, унших, бичих дадлыг хөгжүүлж Англиар чөлөөтөй харилцах суурийг тавьж өгнө.