Түвшин 4 – Ахисан дунд шат

Хэлзүйн цогц бүтэц, үгийн сангийн байлагтай болсноор өөрийн санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг болно. Текстийн гол агуулгыг ойлгож унших, текст бичих, чөлөөтэй ярьж чаддаг болно.