Түвшин 5 – Гүнзгий шат

IELTS шалгалтыг амжилттай өгөх, хүссэн оноогоо авахад шаардлагатай арга барил, дадал техникийг эзэмшүүлнэ. IELTS-ийн үндсэн 4 хэсэг болох ярих, сонсох, унших, бичих чадварыг гүнзгий түвшинд олгоно.