Northumbria University

Northumbria University is located in Newcastle, England.Northumbria University is an award winning higher education institution known for its world-leading research, its extensive library resources and its strong linkages to professional bodies who accredit Northumbria’s courses.

Northumbria University is ranked as one of the top 1% of business schools worldwide and is double accredited by AACSB. Northumbria University is also ranked as a top institution for student satisfaction and for graduate start-ups.

In 2015 Northumbria was Ranked 2nd for creating the most employable design graduates.

Northumbria University co-operates with other colleges and institutions worldwide with the intention of bringing top level education to students in those countries.

Winning Partnership

Raffles International Institute Mongolia and Northumbria University partnership includes Bachelor Degrees in Business with majors in Business and Management, Human Resource Management and Leadership and Banking and Finance.

The partnership also includes degrees inInterior Design and Graphic Design majors.

Each degree takes 36 months and is divided into 2 phases. In Phase 1, students undertake the Advanced Diploma in the the relevant track for 24 months. Upon successful completion of this phase, they will be awarded an Advanced Diploma from Raffles Education Corporation.

Successful completion of Phase 1 will allow students to proceed to Phase 2, the bachelor degree by Northumbria University for the next 12 months.

A convacation ceremony will be organized in Ulaanbaatar for successful graduates. Graduates can choose to attend this ceremony or the the convocation at Northumbria University in Newcastle, England.

Нортумбриа Их Сургууль

Нортумбриа Их Сургууль нь Английн Ньюкастл хотод байрладаг бөгөөд дэлхийд тэргүүлэх судалгааны бааз, асар өргөн номын сангын сүлжээ болон мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг зэргээрээ нэрд гарсан Их Британийн шилдэг их сургуулиудын нэг юм.

Нортумбриа Их Сургууль нь дэлхийн бизнесийн сургуулиудын топ 1%-д ордог бөгөөд Мэргэжлийн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоогоор (AACSB) хоёр удаа магадлан итгэмжлэгдсэн. Мөн Нортумбриа Их Сургууль нь оюутны сэтгэл ханамж болон төгсөгчидийн старт ап-аар Их Британидаа тэргүүлдэг.

2015 онд Нортумбриа Их Сургууль нь ажилд авахад хамгийн тохиромжтой дизайны төгсөгчид бэлддэг гэсэн жагсаалтын 2 дугаарт бичигдсэн байна.

Нортумбриа Их Сургууль дэлхийн бусад коллеж, институтуудтэй хамтран Их Британийн дээд боловсролыг тухайн орны оюутнуудад олгох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

Хамтарсан хөтөлбөр

Рафлес Интернэшнл Институт болон Нортумриа Их Сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр нь Бизнесийн удирдлага – Менежмент, Хүний нөөцийн менежмент – Манлайлал, Банк санхүү гэсэн гурван мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгоно.

Мөн энэ хамтарсан хөтөлбөр нь Интерьер дизайн, График дизайн гэсэн хоёр чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгоно.

Бакалаврын хөтөлбөр нь нийт 36 сар үргэлжлэх ба дотроо 2 шаттай. Эхний шат 24 сар үргэлжлэх ба амжилттай төгссөн оюутнууд Сингапурын Рафлесаас Гүнзгий түвшний диплом гардан авна.

Эхний 24 сарын хөтөлбөрийг амжилттай төгссөн оюутнууд 2-р шат буюу Нортумбриа Их Сургуулийн Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн судлана.

Амжилттай төгсөгчдөд зориулж төгсөлтийн ёслолыг Улаанбаатарт зохион байгуулж Их Британий Бакалаврын диплом гардуулж өгнө. Төгсөгчид хүсвэл Английн Ньюкастл хотод очин Нортумбриа Их Сургуулийн төгсөлтийн ёслол дээрээс дипломооо гардан авч болно.