Overview

Хөтөлбөрийн Тойм

Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөр нь Азийн хамгийн шилдэг хэлний хөтөлбөрүүдийн нэгээр үнэлэгддэг. Өнгөрсөн 10 гаруй жилийн турш дэлхийн жишигт хүрсэн сургалтын чанарыг хүргэхийн тулд олон улсын зэрэгтэй чадварлаг багш нар (100% гадаад) Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөрийг удирдан явуулж байна.

Орчин үеийн сургалтын тоног төхөөрөмж бүхий тав тухтай, цэвэрхэн, саруулхан анги танхимууд  таны суралцах нөхцлийг бүрэн хангана. Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөр нь оюутнуудын дүрэм, сонсгол, бичих ур чадвар, унших, ярианы чадварыг хөгжүүлэх идэвхтэй, өндөр үр дүнтэй аргыг сургалтандаа нэвтрүүлсэн.

Сургалтын загвар:

Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөр (REP) дотроо 6 үндсэн түвшинтэй. Оюутнууд түвшин тогтоох шалгалт өгч өөрт тохирсон түвшний ангидаа элсэнэ.

Оксфордын албан ёсны түвшин тогтоох шалгалтаар таны түвшинг тогтоож өгнө

 Яагаад Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөр гэж?

 • Тав тухтай найрсаг орчинд 100% гадаад багшаар заалгана
 • Аудио, видео зэрэг нэмэлт хэсгүүдээс бүрдсэн хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын материал
 • Өглөө, оройн ангиудаас сонголтоо хийх
 • Өөрийнхөө ахицыг мэдэх явцын шалгалтууд
 • Түвшин 6-г төгсөөд Англиар чөлөөтэй харилцдаг болох

Байгууллагад зориулсан Англи хэлний хөтөлбөр:

Рафлес Интернэшнл Институт нь Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд Англи хэлний тусгай хөтөлбөрийг санал болгож байна. Энэхүү хөтөлбөрийг танай байгууллага дээр өглөө, өдөр, оройн аль тохиромжтой цагт явуулах боломжтой.

Бүрдүүлэх материал:

 • Оксфордын түвшин тогтоох шалгалтын оноо
 • Рафлес Интернэшнл Институтын Элсэлтийн өргөдөл бөглөсөн байх

Элсэлт авах сарууд:

Рафлесийн Англи хэлний хөтөлбөр жилд 4 удаа элсэлт авдаг: 1, 4, 7, 10-р саруудад. Байгууллагад зориулсан Англи хэлний хөтөлбөрт хамаарахгүй.

The Raffles English Program is Proven to be one of Asia’s most acclaimed English curriculum. For the past ten years of its existence, the program is run by highly qualified lectures with international recognitions and qualifications (100% foreign faculty) to assure world class quality.

Spacious, clean, bright, high, technology and well maintained learning rooms are provided to achieve an optimum environment and a meaningful learning experience. Raffles English teaching methodlogies foster active and effective language learning with its strong emphasis on students grammar, listening, writing, reading, and speaking skills.

Program Design:

The REP or Raffles English Program has six levels that students can study and enroll in depending on each student’s English language level.

Students start with the

Oxford English testing assessment

Why Our English Language Program is Right for You:

 • Completion of Oxford placement Test at Raffles Campus
 • Completed Raffles International Institute Application Form
 • Friendly environment and 100% skilled Foreign teaching staff
 • Latest teaching materials including audio and video learning component
 • Morning, afternoon, and evening classes available
 • Regular testing to gauge student’s progress
 • Fluency in English upon completion of Level 6 Course.

Corporate English Language Programs:

Raffles International Institute Mongolia offers Premium English language training for companies operating in Mongolia. We can deliver English courses on-site in the morning, afternoon and evening classes available.

Admission Requirements:

 • Completion of Oxford placement test at Raffles Campus
 • Completed Raffles International Institute Application form

Program Intakes:

The English language program has four intakes: October, January, April and July. English language courses for corporations are scheduled based on their requests.