Some great reasons why you should study at RII:

When you graduate from RII, your qualifications are recognized

globally for employment or if you wish to continue your master’s

degree in over 100 countries!

MNCs and universities will have no doubts on your qualifications.

When you graduate from RII, your qualifications are recognized

globally for employment or if you wish to continue your master’s

degree in over 100 countries!

MNCs and universities will have no doubts on your qualifications.

Our programme structure will enable you to receive an advanced

diploma for your first two years of study and a bachelor’s degree

at the end of your third year. Two for the price of one!

As all our classes are taught in English, you will find that by the

time you graduate, you will be very proficient in the language.

Many companies are looking for employees with good English

skills as they internationalize and trade globally.

Being taught by qualified international faculty means that you

learn from many perspectives. Whether it’s business, interior design

or visual communications, each culture practices it differently.

You will benefit from all the wide experiences that our faculty has.

Not only are our programmes designed to put what you learn in

theory into highly relevant projects and assignments, you will also

be placed in businesses for your internship.

This will enable you to develop skills that are required in industry

when you start working.

You may start your studies in mongolia but after your first two years,

you may continue on your final year at Northumbria University or

selected Raffles campuses, e.g., Cambodia, Thailand or Singapore

(terms and conditions apply)

Та Рафлес Интернэшнл Интститутыг төгсөөд үргэлжлүүлэн мастераа хийх болон карьераа эхлүүлэхэд таны бакалаврын зэргийг дэлхийн хаана ч хүлээн зөвшөөрөх болно. Үндэстэн дамнасан корпорациуд болон шилдэг их сургуулиуд таны дипломд эргэлзэхгүй.

Та эхний хоёр жилийн хөтөлбөрийг судлаад Сингапураас Гүнзгий түвшний диплом гардаж авах ба гуравдах жилийн хөтөлбөрөө судлаж дууссаны дараа Их Британийн бакалаврын зэргээ авна. 2 зэргийг нэгийн үнээр.

Бүх хичээл Англи хэл дээр орох учир сургуулиа төгсөх үед таны Англи хэл маш өндөр түвшинд хүрсэн байна.

Олон улсаас ирсэн багш нараар хичээл заалгана гэдэг нь та юмыг олон талын өнцгөөс сурна гэсэн үг. Бизнес байна уу дизайн байна уу энэ бүхнийг улс орон болгон өөр өөрөөр практикт хэрэглэдэг. Олон улсын, туршлагатай багш нараас суралцан олон давуу талуудыг өөртөө бий болго!

Манай хөтөлбөрүүд онол дээр үзсэн зүйлсийг курсын ажил, бие даалт зэргээр бататгаад зогсохгүй бизнесийн байгууллагууд дээр дадлага хийх боломжийг бүрдүүлсэн. Төгсөөд ажил дээр гарахад шаардлагатай таны бүхий л ур чадваруудыг хөгжүүлэхэд бид анхаарах болно.

Та сургуулиа Монголд эхэлж байгаа ч эхний хоёр жилийн хөтөлбөрийг судалж дуусгаад гурав дахь жилийн хөтөлбөрийг Нортумбриа Их Сургууль болон Рафлесийн бусад салбар сургуулиудад судлан төгсөж болно.