Хөтөлбөрийн тойм

Рафлес Интернэшнл Институт нь оюутнуудад хамгийн сүүлийн үеийн бизнесийн туршлагаас суралцан улмаар олон улсын бакалаврын зэргийг хүртэх боломжийг олгодог. Оюутнууд эхний 2 семестерийн турш үндсэн хичээлүүдийг судлах ба үргэлжлүүлэн өөрсдийн сонгосон мэргэжлийн хичээлүүдийг сонгон судлах болно. Монгол дахь Рафлес Интернэшнл Институт нь Бизнесийн чиглэлээр Маркетинг, Менежмент, Банк Санхүү гэсэн 3 мэргэжлээр сургалт явуулдаг.

Санхүү

Бүртгүүлэх

Оюутнууд хоёр олон улсын зэрэг авна

 • Гүнзгий түвшний диплом: Маркетинг, Менежмент, Банк санхүүгийн мэргэжил
 • Бизнес Менежментийн бакалаврын зэрэг

Гурав дахь жилдээ Бизнес Менежментээр мэргэшиж, Бизнесийн Англи хэлтэй төгсөнө.

  • – Гурван жилийн эрчимжүүлсэн сургалт

Жилд 4 удаа элсэлт авдаг

 • Монголын шилдэг аж ахуйн нэгжүүдэд дадлага хийх боломж
 • Олон улсад мэргэшсэн факультэт
 • Бүх хөтөлбөр Англи хэл дээр орох тул дэлхийн бизнесийн ертөнцтэй хөл нийлүүлнэ

Оюутнууд хоёр олон улсын зэрэг авна

 • Гүнзгий түвшний диплом: Маркетинг, Менежмент, Банк санхүүгийн мэргэжил
 • Бизнес Менежментийн бакалаврын зэрэг

Гурав дахь жилдээ Бизнес Менежментээр мэргэшиж, Бизнесийн Англи хэлтэй төгсөнө.

 • Эдийн засгийн онол
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн онол
 • Бизнесийн харилцаа 1
 • Маркетингийн үндэс
 • Бизнесийн харилцаа 2
 • Менежментийн онол ба хэрэглээ
 • Менежемент ба байгууллагын зан төлөв
 • Бизнесийн статистик
 • Бизнесийн мэдээллийн систем
 • Хүний нөөцийн Удирдлага
 • Шийдвэр гаргалтийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүү
 • Харилцагчийн үйлчилгээний менежмент
 • Корпорацийн харилцаа
 • Үйл ажиллагаа ба чанарын удирдлага
 • Банк санхүүгийн үндэс
 • Маркетингийн судалгаа
 • Стратегийн менежмент
 • Дадлага – Үйлдвэрлэл дээрх сургалт
 • Курсын ажил
 •  
 • Эдгээр мэргэжлийн хичээлүүдээс 4 хичээл сонгон судална

  • Банк санхүү
  • Хөрөнгө оруулалтын анализ
  • Банкны үйл ажиллагаа ба эрсдлийн шинжилгээ
  • Олон улсын санхүүгийн зах зээл, харьцуулсан судалгаа
  • Банкны хууль ба олон улсын банк санхүү
  • Корпорацийн санхүү
  • Удирдлагын эдийн засаг
 • Хоёр дахь жилдээ оюутнууд дадлагын хөтөлбөрт хамрагдана. Дадлагаа банк, санхүүгийн байгууллагууд, даатгал, ложистик, иргэний нисэх, хүнсний салбар, худалдаанаас гадна Монголын эдийн засгийн бусад салбарт хийх боломжтой.

(976) 11 323663 328080

admission@raffles-institute.edu.mn